آخرین خبر :

اطلاعیه مهم امور شهریه بدینوسیله به اطلاع  کلیه دانشجویان محترم میرساند طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 2-1401-1400 از تاریخ 1400/11/10 شروع خواهد شد کلیه دانشجویان محترم می بایست از تاریخ 1400/11/05 با واریز مبالغ تعیین شده بشرح ذیل نسبت به أخذ مجوز باز شده پورتال دانشجویی برای انتخاب واحد اقدام نمایند. 1-مقاطع کارشناسی ارشد مبلغ بیست میلیون ریال 2-مقاطع کارشناسی و کاردانی مبلغ ده میلیون ریال لازم به توضیح است پس از اتمام تاریخ انتخاب واحد میبایست نسبت به تسویه حساب باقیمانده مبلغ شهریه ترم نیز اقدام نمود. #امورمالی_شهریه ...


  گالری تصاویر